บทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle แบบมือโปร

(0 review)
9,000.00฿ 5,000.00฿
Moodle-Lms

COURSE DESCRIPTION

เรียนรู้วิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) การตั้งค่าต่างๆ ของระบบ การบริหารจัดการสมาชิก (ผู้เรียน ผู้สอน) การบริหารจัดการคอร์สเรียน การตั้งค่าโครงสร้างรายวิชาในลักษณะต่างๆ การนำเข้าข้อมูลสมาชิก การสร้างข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบฝึกหัด การบ้าน ฯลฯ จะเน้นผู้ดููแลระบบ และผู้สอนเป็นหลัก

เหมาะสำหรับ

หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบ E-Learning เป็นของตัวเองหรือ อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อใช้สอนออนไลน์จริงๆ หรือใช้เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

 • สามารถติดตั้งและ config ค่าต่างๆ ของเว็บบทเรียนออนไลน์ได้
 • สามารถบริหารจัดการสมาชิกได้
 • สามารถบริหารจัดการรายวิชาได้
 • สามารถสร้างโครงสร้าง และวางคอนเท้นในลักษณะมัลติมิเดียได้
 • สามารถสร้างข้อสอบชนิดต่างๆ ได้
 • สามารถให้การบ้าน สั่งงาน ผู้เรียนได้
 • Practical assignments at the end of every session.
 • Practical learning experience with live project work and examples.

Course Features

 • Lectures 29
 • Quizzes 0
 • Duration 3 hours
 • Skill level All level
 • Language English
 • Students 273
 • Assessments Yes

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
9,000.00฿ 5,000.00฿