ตัดต่อวิดีโอสร้างสื่อด้วย Camtasia Studio

(0 review)
Free
camtasiar-course-

COURSE DESCRIPTION

แนะนำการใช้งาน Camtasia ตั้งแต่เริ่มต้นจับหน้าจอ การตัดต่อ Video และการอัดเสียง การปรับแก้ไขเสียง การเปลี่ยนฉากหลัง Green Screen เทคนิคการใส่ Transition การสร้าง Intro และ Sub title การใส่ Infographic

 

LEARNING OUTCOMES

 • สามารถใช้ camtasia จับหน้าจอ Present งานในลักษณะตามที่ต้องการได้
 • สามารถประยุกต์ใช้ camtasia ในการสร้างสื่อออนไลน์ได้
 • สามารถนำคลิบจากภายนอกเข้ามาผสมผสานให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ได้
 • สามารถสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ Video ได้อย่างน่าสนใจ

Course Features

 • Lectures 11
 • Quizzes 0
 • Duration 9 hours
 • Skill level Beginner
 • Language English
 • Students 8
 • Assessments Yes

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Free